Krzysztof Płonka

css Zen Garden

Witryna, którą stworzył Dave Shea, stanowi obecnie międzynarodowy projekt mający na celu demonstrację możliwości kaskadowych arkuszy stylów (Cascading Style Sheets).

Cała zabawa polega na tym, że zakazana jest jakakolwiek ingerencja w kod strony (XHTML). Jest on niezmienny, a powstały projekt ma się cechować unikalnymi cechami. Operować można wyłącznie stylami (CSS) i wywoływanymi w nich plikami graficznymi.

Rozdzielenie wyglądu strony od jej treści pozwala przede wszystkim na efektywniejszą modyfikację strony oraz bardziej optymalne wykorzystanie przepustowości łączy.

opracowanie kompozycji oraz wykonanie arkuszy styli i grafik dla projektów ‘Legnica Park’ oraz ‘Pergamin’

Legnica Park - wykorzystanie naturalnej struktury dokumentu i wyłącznie CSS1, nieoficjalny projekt zakwalifikowany do kategorii ‘Garden & Floral Designs’

Pergamin - zabawa z powtarzalnością tła z wykorzystneim CSS1, projekt nieoficjalny z kategorii ‘Minimal Designs’

[ CSS | Photoshop | www.csszengarden.com | Legnica Park | Pergamin ]

Legnica Park - css Zen Garden
Pergamin - css Zen Garden
Płonka Krzysztof © www.krs.naszastrona.pl